website

Privacy

Viyuna gaat zeer zorgvuldig om met haar cliënt informatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Viyuna houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Ter bescherming van de jongeren maken wij gebruik van ander beeldmateriaal en gefingeerde namen.

Inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

Conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren of te verwijderen. U kunt zich hiervoor wenden tot communicatie@elker-hetpoortje.nl  

Cookies

Op deze website staan functionele en analytische (Google Analytics) cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie en inschrijven voor scholing. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Viyuna heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

Formulieren op viyuna.nl

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. Alle medewerkers van Viyuna hebben bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd. Deze verklaring wordt elke vijf jaar opnieuw aangevraagd.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van uw vraag of doorverwijzing. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen, inschrijvingen of doorverwijzingen.

Embedded content

Op onze website worden filmpjes via YouTube getoond.  Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wat YouTube met de cookies en persoonsgegevens doet, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.