Welkom

Nog nooit werden zoveel mensen geconfronteerd met oorlog en geweld in hun eigen land. Jongeren die vluchten zijn asielzoeker, kind, jongere in ontwikkeling en vreemdeling tegelijk. Kwetsbare jongeren die de ellende in hun eigen land achter zich hebben gelaten en door te vluchten hun familie noodgedwongen moesten achterlaten.  Zij missen de steun en begeleiding van hun ouders op een leeftijd dat ze daar nog niet aan toe zijn.

Wooneenheden

Viyuna biedt kleinschalige wooneenheden met professionele  begeleiding door mentoren aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) en allochtone jongeren (15 – 18 jaar) in verschillende wijken in de stad Groningen. Alle minderjarige asielzoekers die zonder ouders (of andere meerderjarige familie) Nederland binnenkomen krijgen een verblijfstatus en staan tot hun 18-de onder voogdij van stichting Nidos. Zij mogen tenminste vijf jaar in Nederland verblijven.

Stichting Viyuna is opgericht in mei 2016 en maakt deel uit van de moederstichting Elker / Het Poortje in Groningen.

De hulp

Zo gewoon mogelijk

Gevluchte jongeren willen het liefst een zo gewoon mogelijk leven leiden en meedoen aan de voor hen nieuwe samenleving. De jeugdbeschermer  van stichting Nidos en de mentor van Viyuna werken nauw samen en stemmen af wat goed gaat, waar zorgen over zijn en wat er moet gebeuren afhankelijk van het perspectief van de jongere: terugkeer naar het land van herkomst of een verblijfstatus.

Intercultureel perspectief

De begeleiding is gericht op het versterken van de veerkracht en op het ondersteunen van de gezonde ontwikkeling. Viyuna begeleidt haar kwetsbare jongeren vanuit een intercultureel perspectief. Zo zijn er ook Arabische en Eritrees sprekende mentoren aanwezig. Veel jongeren hebben een trauma opgelopen en willen zo snel mogelijk alle ellende vergeten. Dat lukt vaak niet en dat belemmert hen in hun functioneren. Daarom zet Viyuna aanvullende zorg in waar nodig:

  • individuele ambulante begeleiding via een indicatie jeugdhulp op de woonplek (AZC of bij de ouders thuis);
  • ambulante begeleiding op de nieuwe woonplek (op kamers);
  • extra ondersteuning van een gedragswetenschapper indien trauma opspeelt;
  • inzetten van een interculturele mediator via stichting Nidos.

Zodra de jongeren 18 zijn, gaan ze zelfstandig op kamers of in een studio wonen. Indien nodig kan Viyuna via een WMO indicatie ambulante hulp bieden.

Jongeren

Samenwerken

Viyuna werkt met landelijke en lokale organisaties samen. Met elkaar zorgen we ervoor dat de jongeren kunnen aansluiten en mee doen.

Contact

Stichting Viyuna

T.a.v. Ankie Tent, manager

Postbus 274

9700 AG Groningen

06 – 270 287 83

 

Nieuws